Hva kan vi hjelpe deg med?

Familiesamtaler

Familiesamtaler

Konflikter i familien er vanskelig, enten det dreier seg om sinne, rus eller samarbeid knyttet til barn. Våre familieterapauter kan hjelpe.

Mekling / Foreldresamarbeid

Mekling / Foreldresamarbeid

Et samlivsbrudd er opprivende, men desto viktigere er det å finne gode måter å organisere det nye livet på.

Parsamtaler

Parsamtaler

Enten det dreier seg om utroskap, kommunikasjonsproblemer eller at følelsene tar slutt, kan det være godt å snakke med en nøytral tredjepart.

Kurs

Kurs

Å være foreldre er vanskelig. Vi tilbyr samlivskurs, kurs for førstegangsforeldre og for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne.

Barn og ungdom

Barn og ungdom

Noen ganger er det ekstra utfordrende å være barn eller ungdom i en familie.

Gjennom våre nettsider ønsker Stiftelsen Kirkens Familievern at potensielle brukerne av tjenestene skal både forstå og lettere finne frem til hvordan gå frem for å få ønsket bistand. Om du ser forbedringer på nettsidene eller ønsker å gi oss tilbakemelding på hvordan du oppfatter nettsidene fungerer, send gjerne en mail til: post@kirkensfamilievern.no

 

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i snart 60 år bistått familier med forebyggende tiltak for å hindre at større problemer får utvikle seg i familien. SKF er en ideell aktør i familievernet som skal yte hjelp til familier, par og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter i hverdagen.Hjelpen er uavhengig av trosretning, seksuell legning og etnisitet. Vårt tilbud er likt det offentlige tilbudet. Tilbudet finansieres av Barne- og familie- direktoratet/etatene. SKF består i dag av 10 familievernkontorer rundt om i landet.

Våre verdier er respekt – vidsyn – vitalitet – håp

 

Familien i ulike kulturer

Inspirasjonsfilm med fokus på familien i ulike kulturer. Opptak gjort i Pedersgata i Stavanger. Lengde: 3 minutter

Informasjonsfilm om Familievernkontoret

Opptak gjort på Familievernkontoret i Stavanger. Lengde: 3 minutter

Mor, muslim og minoritet

Teaser av Dokumentarfilm hvor fire muslimske kvinner bosatt i Stavanger diskuterer identitet, ekteskap, religion og familie.  Ønsker du tilgang til hele filmen kan du sende en mail til hugrun.osk.gudjonsdottir@sik.no

Minoritetsfamiliers tanker om og erfaringer med familierådgivning innad i og utenfor familien

Det er utarbeidet en rapport med fokus på familierådgivning blant muslimske familier basert på kvalitativt feltarbeid i Sør-Rogaland.

Det er også utført en systematisk gjennomgang av eksisterende litteratur på temaet. Analysene viser familiens sentrale betydning og rolle generelt for muslimer i alle faser i livet og spesielt i forbindelse med konflikter og konfliktløsning. Videre bekreftes funn fra tidligere forskning om minoritetsbefolkningens generelle skepsis til offentlige tjenester og opplevelsen av å ikke bli forstått.

Rapporten er en del av samarbeidsprosjekt mellom Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og Stiftelsen Kirkens familievern. I forbindelse med prosjektet er det også produsert tre filmer.

Nedenfor følger link til Rapporten og filmene

Les mer...

MINFAM.Rapport

FAMILIENS BETYDNING

Juledag deltar statsråd Solveig Horne, biskop Solveig Fiske, forfatter Edvard Hoem og blomsterhandler Finn Schjøll i en informasjonsfilm om familien på TVNorge. – de vil også bli å finne på kinoreklame en rekke steder i romjula
Filmen er produsert av Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) for å rette oppmerksomhet på familiens betydning. I den 30 sekunder lange filmen forteller deltagerne hva familien betyr for dem, på godt og når det er utfordrende

 

FAMILIENS BETYDNING, FULL VERSJON

SKF har samtidig laget en tre minutters film om samme tema som legges ut på sosiale medier og Stiftelsen Kirkens Familieverns egne nettsider om kort tid. I den filmen deltar også politikerne Knut Arild Hareide (KrF) og Abid Raja (V)